Д-р Валерий Шакола е член на Българския Лекарски Съюз, Българското Дружество по иглотерапия, Дружество по Позитивна Психотерапия в България, Член на Българската Асоциация по Хипноза (БАХ).

Завършил е Военно - Медицинска Академия в Ленинград през 1987 г. Обучение по иглотерапия в Медицинска Академия – София 1989, 1999 г. (ръководител – Д-р Илиев) и в Медицинска Академия по следдипломно обучение в Санкт-Петербург 1991, 1992 г. (ръководител – Проф. Д-р Качан). “Мениджмънт в рекреация (Ци Гун, традиционен китайски масаж)” 2000 г. (ръководител – Доц. Снежина Томова) в Икономически Университет Варна. Завършил е обучение по хипноза, 2006г, (към българска асоциация по приложна психология, преп.-Милен Николов). Следва “Позитивна Психотерапия”.

Лекува с иглотерапия от 1988г. Има участие в два проекта – оздравителни методики, формирани на базата на източна иглотерапия и упражнения от Ци Гун като профилактика в училищна възраст.

Практикува (от 1999г.) и преподава Ци Гун – китайската кимнастика.
Преподава като хонорован преподавател от 2000 г. в квалификация “Мениджмънт в рекреацията” и в курс “Лечебно-възстановителен масаж” в Икономически Университет Варна - Основи на китайската философия и източна медицина, Ци Гун (Китайска гимнастика).

Провежда оздравителни програми при деца и възрастни.
Участва в програми за лечение на стерилитет и обезболяване в хирургия и стоматология. Участие в конгреси и конференции по акупунктура, позитивна психотерапия, кинезитерапия, рехабилитация.

Вегетарианец.

 
     
 

Д-р Валерий Шакола провежда занятия по китайска гимнастика Ци-Гун в Морска Градина с/у Морско училище всеки вторник от 07.30 до 9.00 (сутрин), събота от 09.00 до 10.00 (сутрин).

Гимнастиката има за цел да стимулира възстановителните и оздравителните сили на човешкия организъм и като последващ ефект душевна хармония и физическо здраве.

Групата е отворена за нови желаещи, моля, ако проявявате интерес заповядайте на горепосоченото място и време.

 
     
 
 
Д-р Валерий Шакола,
гр. София, Център Янтра,
гр. Варна, ул. Бели Лилии №15,
мобилен:  0887220161, 0897022902  тел:   052/ 715150.
Blog: http://www.shakola.com E-mail: valerishakola@hotmail.com    valerishakola@gmail.com